Bioinformatyka i Komputerowe analizy filogenetyczne i strukturalne MSB

WYNIKI

Bioinformatyka OGR

 

Społeczne i prawne aspekty biotechnologii II

Inżynieria Genetyczna MSB [niektóre wykłady WW, WX, WY, WZ, WT, WU]

TEMATY do opracowania w grupach

WYNIKI kolokwium 1/2019

Genetyka rozwoju roślin

WYNIKI zaliczenia

Molekularne Aspekty Biologii Komórki MSB

WYNIKI

Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej - BŻ

WYNIKI

Mechanizmy procesów rozwojowych roślin OZR

WYNIKI

Biologia molekularna interakcji roślin z drobnoustrojami chorobotwórczymi i szkodnikami OZR [W0, W1, W2]

Żywność genetycznie modyfikowana - BŻ

WYNIKI


 

[Marcin Filipecki]